BORANG PENDAFTARAN PENCARI KERJA
KARNIVAL KERJAYA KEBANGSAAN 2007
26 - 29 JULAI 2007
 
 
MAKLUMAT PENDAFTARAN
  ID PENGGUNA   (maksimum 15 karakter)
  KATA LALUAN   (maksimum 8 karakter)
  PENGESAHAN KATA LALUAN   (maksimum 8 karakter)
MAKLUMAT PENCARI KERJA
  NAMA  
  NO. KP /PASSPORT   (cth: 801111015555/A123456)
  TARIKH LAHIR
 
(mm/dd/yyyy)
  JANTINA
   LELAKI PEREMPUAN
  KEWARGANEGARAAN  
  BANGSA  
  ALAMAT
 
 
  POSKOD     BANDAR  
  NEGERI  
  EMAIL  
  NO. TELEFON     H/P  
  STATUS PEKERJAAN  
  PENGALAMAN BEKERJA  
MAKLUMAT AKADEMIK
  PENCAPAIAN TERTINGGI  
  BIDANG PENGAJIAN  
  BIDANG PEKERJAAN